« wróć...smartAInnovators spotkanie online 

Na marcowym spotkaniu online konsorcjum projektu SmartAiInnovators:Promoting AI-driven digital transformation and innovation in VET Schools for social change and better skills match with the labour market podsumowało stan prac nad rezultatem 2: SmartAInnovators Tool Kit: Introducing AI Technology And Video Game Development In VET Schools.
Obecnie partnerzy przygotowują praktyczne scenariusze zajęć wprowadzających zagadnienia AI i oprogramowania Unity do programów nauczania. Wkrótce materiał będzie dostępny na platformie e-learningowej projektu. Tradycyjnie na spotkaniu partnerzy przeanalizowali także bieżące kwestie związane z zarządzaniem projektem, upowszechnianiem jego rezultatów oraz zapewnieniem jakości. 
 
Zapraszamy do śledzenia najnowszych informacji o projekcie w mediach społecznściowych: