« wróć...2 spotkanie partnerskie projektu LEXIS w Bukareszcie

W dniach 23-24 listopada w Bukareszcie konsorcjum projektu LEXIS: Wspieranie Nauczycieli Języka Angielskiego w Doskonaleniu Nauczania i Uczenia się Dzieci z Dysleksją Poprzez Integrację Nowych Technologii i Nabywanie Umiejętności Cyfrowych odbyło drugie spotkanie partnerskie. Gospodarzem była rumuńska organizacja Asociatia Bucuresti Pentru Copii Dislexici. Podczas spotkania partnerzy podsumowali działania w ramach rezultatu 1: przewodnika Blueprint.  W każdym kraju partnerskim przeprowadzone zostały grupy fokusowe oraz badania wśród nauczycieli. Ich wyniki zostaną wkrótce zaprezentowane w formie materiałów audiowizualnych.  Partnerzy stworzyli także bibliotekę otwartych i bezpłatnych narzędzi, zasobów, materiałów i treści online, stosownych do pracy z dziećmi z dysleksją. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie pakietu edukacyjnego i kursu doskonalenia zawodowego dla nauczania języka angielskiego. Podczas spotkania tradycyjnie umówiono także kwestie upowszechniania rezultatów projektu oraz bieżącego zarządzania projektem.

Więcej informacji o projekcie: 

https://lexisproject.eu/ oraz https://www.facebook.com/profile.php?id=100083834126608