« wróć...2010

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress)

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe” (Intercultural Management Congress)

W listopadzie 2010 roku odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zarządzanie Międzykulturowe. Organizatorem wydarzenia była Społeczna Akademia Nauk w Łodzi wraz z Clark University.  Projekt poświęcony był kwestiom związanym z zarządzaniem i przywództwem w wielokulturowych korporacjach, kulturze organizacyjnej we współczesnym świecie oraz komunikacji międzykulturowej.

I Konferencja „Dyskursy o kulturze”

I Konferencja „Dyskursy o kulturze”

I Konferencja „Dyskursy o kulturze odbyła się w listopadzie 2010 roku. Została zorganizowana przez Katedrę Socjologii i Dziennikarstwa. Sama tematyka cieszyła się popularnością wśród pracowników wszystkich znaczących placówek dydaktyczno-badawczych w kraju. Spotkanie zgromadziło grono socjologów, antropologów, politologów, filologów i przedstawicieli innych dziedzin humanistycznych, którzy dzielą się wynikami swoich badań dotyczących zagadnień związanych z przemianami tożsamości społecznej, przeobrażeniami pracy i organizacji, nowymi zjawiskami medialnymi oraz innymi problemami współczesnej kultury.

Cykl Konferencji Naukowych

Cykl Konferencji Naukowych

W 2010 roku obył się cykl konferencji naukowych „Nauka a praktyka zarządzania”. Tematyka projektów opierała się na finansowych, prawnych i organizacyjnych aspektach procesu transformacji ZOZ, finansowaniu i rachunku kosztów w procedurach medycznych ZOZ, wypływach zmian finansowaniu na zarzadzanie kosztami ZOZ oraz kierunkami zmian w kontraktowaniu świadczeń i finansowaniu opieki zdrowotnej. Organizatorem wydarzenia była Społeczna Akademia Nauk.

Foreign Influences on Medieval English

konferencja „Foreign Influences on Medieval English”

W grudniu w Społecznej Akademii Nauk w Warszawie odbyła się konferencja „Foreign Influences on Medieval English”.Projekt został zorganizowany przez Instytut Anglistyki Społecznej Akademii Nauk. Wydarzenie polegało na przedstawieniu referatów naukowych przez wykładowców i praktyków Uczelni.

Cykl konferencji „Psychologia w zarządzaniu: dydaktyka, badania, sukcesy”

Cykl konferencji „Psychologia w zarządzaniu: dydaktyka, badania, sukcesy”

Konferencje „Psychologia w zarządzaniu: dydaktyka, badania, sukcesy” został zorganizowany przez Katedrę Psychologii Zarządzania oraz przez Doradztwo Zawodowe SAN w Łodzi. Tematyka projektu skupiała się psychologii w zarządzaniu: Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym, psychologii w zarządzaniu: dydaktyka, badania, sukcesy oraz na doradztwie zawodowym dla młodzieży-mentoring i inne formy doradztwa zawodowego skutecznymi narzędziami przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.