« wróć...2012

Konferencja „Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii”

Konferencja „Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografii”

Konferencja Pozyskiwanie i przetwarzanie informacji w geodezji i kartografiiodbyła się w grudniu 2012 roku. Projekt opierał się na siedmiu pracach autorstwa pracowników naukowych Społecznej Akademii Nauk, Wydziału Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie; przedstawiciele Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łodzi, Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi w swych wystąpieniach przedstawili natomiast geodezyjne problemy techniczne i badawcze istotne dla regionu łódzkiego; firmy „Geotronics Polska”, „Leica Geosystems” zaprezentowały nowoczesny sprzęt geodezyjny i oprogramowanie.

Międzynarodowa konferencja “Computer Methods for Business, Technology and Science”

Międzynarodowa konferencja “Computer Methods for Business, Technology and Science”

Międzynarodowa konferencja “Computer Methods for Business, Technology and Science odbyła się w grudniu 2012 roku w Łodzi i była poświęcona różnym zastosowaniom informatyki, przede wszystkim w obszarze biznesu i wdrożeń technologicznych. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych firm związanych z technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi, np. Nokia Siemens. Było to znaczące forum wymiany informacji i doświadczeń w zakresie nowych technologii.

Konferencja Zagrożenia i Możliwości Rozwoju Przedsiębiorstw

Konferencja Zagrożenia i Możliwości Rozwoju Przedsiębiorstw

Konferencja „Zagrożenia i Możliwości Rozwoju Przedsiębiorstw miała miejsce również w grudniu 2012 w Łodzi i odbyła się pod hasłem „Środowisko Akademickie jako Integrator Innowacyjności Przedsiębiorstw”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele różnych firm z regionu łódzkiego oraz innych regionów Polski, jak np. PKP Cargo Ostrów Wlkp. Instytut Technologii Informatycznych SAN podjął inicjatywę wspierania i kreowania innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez organizowanie współpracy pomiędzy tymi przedsiębiorstwami. Środowisko naukowe wydaje się szczególnie predestynowane do inicjowania i organizowania tego typu działalności.

„Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji: Nowoczesne tendencje w nauce oraz praktyce organizacji i zarządzania”

„Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji: Nowoczesne tendencje w nauce oraz praktyce organizacji i zarządzania”

Druga Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacjiodbyła się w listopadzie 2012 roku w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Tematem przewodnim wydarzenia były „Nowoczesne tendencje w nauce oraz praktyce organizacji i zarządzania”. Podczas konferencji zostały podjęte tematy dotyczące zagrożeń płynących z globalizacji, które mają charakter makroekonomiczny, generując realne zagrożenia mikroekonomiczne dla działania współczesnych organizacji gospodarczych, społecznych i politycznych. Przedsiębiorstwa stoją przed koniecznością wypracowania strategii działania, niezbędnej w nieprzewidywalnym otoczeniu. Wzrasta rola przedsiębiorczości, rozumianej jako postawa i heurystyczne narzędzie organizacji. Konferencja organizowana była  w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości co dało doskonałą okazję do wymiany myśli oraz aktywnej dyskusji na temat globalności zjawiska przedsiębiorczości w XXI wieku.

 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości. Aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne”

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości. Aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne”

W październiku 2012 roku odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości. Aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne”. Celem konferencji była prezentacja wyników badań na temat szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorczości w aspekcie rachunkowym, finansowym i organizacyjnym oraz dyskusja i wymiana myśli naukowej. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni pracownicy naukowo-dydaktyczni, samorządowcy, praktycy biznesu, a także studenci. Organizatorami wydarzenia byli Zakład Finansów, Rachunkowości i Ekonomii przy Wydziale Zamiejscowym w Garwolinie oraz Katedra Finansów Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

V Konferencja Naukowa „Sytuacje trudne - przetrwanie emocjonalne”

V Konferencja Naukowa „Sytuacje trudne - przetrwanie emocjonalne”

W Społecznej Akademii Nauk w marcu 2012 roku odbyła się konferencja „Sytuacje trudne – przetrwanie emocjonalne” zorganizowana przez Katedrę Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego. Podczas sesji tematycznych zostały podjęte m.in. następujące tematy: Sytuacje trudne - szansą na rozwój, Stres studencki - objawy i przyczyny, Demotywacja do pracy - jako sytuacja trudna, Człowiek w obliczu zagrożenia życia, Sytuacje trudne w środowisku rodzinnym, Rola stresu w decyzjach organizacyjnych, Zarządzanie ryzykiem, Stres w życiu współczesnego człowieka, Zachowania ryzykowne młodzieży a kultura popularna.