« wróć...2013

Dyskursy o kulturze

Dyskursy o kulturze

Konferencja „Dyskursy o kulturze” odbyła się w listopadzie 2013 roku. Została zorganizowana przez Katedrę Socjologii i Dziennikarstwa. Sama tematyka cieszyła się popularnością wśród pracowników wszystkich znaczących placówek dydaktyczno-badawczych w kraju. Co rok spotkanie gromadziło grono socjologów, antropologów, politologów, filologów i przedstawicieli innych dziedzin humanistycznych, którzy dzielą się wynikami swoich badań dotyczących zagadnień związanych z przemianami tożsamości społecznej, przeobrażeniami pracy i organizacji, nowymi zjawiskami medialnymi oraz innymi problemami współczesnej kultury.

III Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie – Nowe Perspektywy. Przedsiębiorczy Menedżer Innowacyjnej Organizacji”

III Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie – Nowe Perspektywy. Przedsiębiorczy Menedżer Innowacyjnej Organizacji”

III Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie – Nowe Perspektywy. Przedsiębiorczy Menedżer Innowacyjnej Organizacjiodbyła się w listopadzie 2013 roku, w ramach Międzynarodowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Stanowiła forum wymiany myśli, poglądów oraz innowacyjnego spojrzenia na zmiany, prezentacji pozytywnych i negatywnych doświadczeń menedżerskich i ich skutków dla organizacji. Pozwoliła także na wskazanie jak procesy globalizacji wpływają na zarządzanie polskich i międzynarodowych organizacji, jak umiejętnie wykorzystać nowe przedsiębiorcze podejście do wzrostu efektywności, uzyskania zaufania klientów oraz podniesienia konkurencyjności.

 

"Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego”

Konferencja „Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego” odbyła się w październiku 2013 roku za zadanie miała usystematyzowanie wiedzy, wymianę myśli oraz prezentację wyników badań dotyczących bezpieczeństwa ekonomicznego obrotu gospodarczego. Konferencja ta miała charakter cykliczny.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Problemy współczesnej rodziny w Polsce i na świecie"

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Wydarzenie odbyło się we wrześniu 2019 roku. Celem konferencji była prezentacja i wymiana poglądów na temat problemów współczesnej rodziny, próba dotarcia do przyczyn i uwarunkowań tych problemów oraz poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Jak pomóc współczesnej rodzinie w pokonywaniu tych problemów? Do szczegółowej tematyki projektu należało makrospołeczne uwarunkowania przemiany w funkcjonowaniu współczesnej rodziny, kultura pedagogiczna rodziców, hierarchia wartości w rodzinie, wychowanie i socjalizacja we współczesnej rodzinie oraz instytucjonalne i pozainstytucjonalne wsparcie i pomoc rodzinie dysfunkcyjnej. Organizatorem wydarzenia był Instytut Pedagogiki Społecznej Akademii Nauk.

International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing

International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing

Cykliczna konferencja odbyła się w czerwcu 2013 roku. Organizowana była przez Instytut Technologii Informatycznych SAN wraz z Polskim Towarzystwem Sieci Neuronowych, Instytutem Inteligentnych Systemów Informatycznych Politechniki Częstochowskiej oraz IEEE Neural Network Society. W wydarzeniu wzięli udział czołowi badacze z całego świata, zajmujący się różnorakimi aspektami sztucznej inteligencji. O randze konferencji może także świadczyć fakt, że prace opublikowane zostały w ramach prestiżowej serii Lecture Notes in Artificial Intelligence, Springer.

Międzynarodowa konferencja:“European Ideas in the Works of Famous Educationalists: past, present and future perspectives”

European Ideas in the Works of Famous Educationalists: past, present and future perspectives

Międzynarodowa konferencja “European Ideas in the Works of Famous Educationalists: past, present and future perspectives odbyła się w maju 2013 roku.  Założeniem konferencji była prezentacja idei edukacyjnych Europy na przestrzeni jej dziejów ukazanych w perspektywie procesów integracji europejskiej. Najwybitniejsi europejscy pedagodzy wypracowali idee umożliwiające usprawnianie owych procesów. Przypomnieliśmy je, by uświadomić ich wagę oraz społeczne, polityczne i kulturowe konsekwencje. Przypomniane idee ukazane w pełnym świetle dorobku historyków wychowania, pedagogów, filozofów i kulturoznawców stworzyły lepszą podstawę reformy Unii Europejskiej oraz przyczyniły się do jej doskonalenia. Konferencja była częścią projektu badawczego, pod tym samym tytułem, w ramach którego powstała trzytomowa publikacja w języku angielskim, będąca dorobkiem naukowym przedstawicieli świata nauki i kultury nie tylko z państw Europy.

Konferencja „Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Akademii Nauk"

Konferencja „Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Akademii Nauk

Konferencja „Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Akademii Nauk" odbyła się w maju 2013 roku. W konferencji uczestniczyli pracownicy naukowo-dydaktyczni SAN (mgr A. Grochulski, prof. W. Pawłowski) oraz przedstawiciele otoczenia społeczno gospodarczego: Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego (A. Bielicki) oraz przedstawiciele firmy GEOPLAN; tematy poruszane na konferencji oprócz programu kształcenia na kierunku „geodezja i kartografia”, to: geodezja inżynieryjna w ujęciu prawnym i technicznym, miejsce geodezji w gospodarce regionu, nowe tendencje w geodezji urządzeniowo-rolnej po akcesji Polski do UE, współczesna geodezja w praktyce inżynieryjnej.