« wróć...2016

2nd International Conference on Communication Across Cultures (COCAC): Global identities, Englishes and competencies in academic and workplace contexts

2nd International Conference on Communication Across Cultures (COCAC): Global identities, Englishes and competencies in academic and workplace contexts

The conference took place in September 2016. The aim of the conference was to re-examine and re-evaluate the key assumptions behind traditional models of communication in academia and the workplace. Do today's new realities leading to the emergence of new communication styles, patterns of social interaction and types of social position require a redefinition of identity in academia and the workplace? What implications does this have for research and specialised education programmes? The conference aimed to bring together scholars interested in exploring the changing contexts of academia and the workplace and the implications these changes have for research and specialised language programmes, with a particular focus on the fields of ESP, identity studies, intercultural studies and English as a lingua franca. The event was organised by Instytut Anglistyki Społecznej Akademii Nauk (Institute of English Studies)

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa - "Wielowymiarowe ryzyka ponowoczesnosci" 

 I Ogólnopolska Konferencja Naukowa -

We wrześniu odbyła się pierwsza edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Ideą projektu było społeczne, ekonomiczne, egzystencjalne i moralne następstwa oraz konsekwencje wielkich zmian zachodzących w Polsce są powszechnie dostrzegane przez świat nauki. W licznych analizach – m.in. Maria Marody, Maria Jarosz, Ireneusz Krzemiński, Andrzej Zybertowicz, Andrzej Radziewicz-Winnicki, Henryk Domański, Andrzej Kojder, Anna Giza-Poleszczuk, Jadwiga Staniszkis, Piotr Sztompka, Hanna Świda-Zięba – podejmowali problemy ich przebiegu, konsekwencji dla rodziny, młodego pokolenia, następstwa ekonomiczne, wpływ na zmiany demograficzne, migracje, rozwój nowych modeli pracy, a także dewiacje i zachowania nienormatywne. Konferencja została sfinalizowana dwutomową publikacją ujmującą wystąpienia oraz studia eksperckie.

V konferencja naukowa "Wybrane problemy zarządzania jakością, finansowania i zarządzania finansami w ochronie zdrowia"

V konferencja naukowa

W czerwcu obyła się już piąta konferencja naukowa "Wybrane problemy zarządzania jakością, finansowania i zarządzania finansami w ochronie zdrowia". Celami było Finansowanie i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia. Konferencja powstała przy ścisłej współpracy naukowej samorządu terytorialnego: Starosty Brodnickiego, Burmistrza Brodnicy, Dziekana Wydziału Zamiejscowego SAN w Brodnicy i przedstawicieli środowiska menedżerów w służbie zdrowia.

 

Postępowanie terapeutyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów - teraźniejszość i przyszłość

Postępowanie terapeutyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów- teraźniejszość i przyszłość

Konferencja „Postępowanie terapeutyczne w chorobie zwyrodnieniowej stawów- teraźniejszość i przyszłość”odbyła się w maju 2016 roku i organizowana była przez Instytutu Nauk o Zdrowiu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Projekt poświęcony był chorobie zwyrodnieniowej narządu układu ruchu. Program obejmował wykłady ekspertów w dziedzinie leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów, a ukierunkowany został na postępowanie praktyczne, z licznymi wiadomościami wartymi „zabrania do domu”, z zakresu leczenia choroby zwyrodnieniowej.

VI Konferencja naukowa "Firmy rodzinne"

VI Konferencja naukowa

VI Konferencja naukowa "Firmy rodzinne" odbyła się w maju 2016 roku. Na spotkaniu głównym celem był rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie współpracy tych dwóch obszarów. Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów.

 

"Terapie finansów społeczno - psychologiczne aspekty finansów"

Konferencja "Terapie finansów. Społeczno - psychologiczne aspekty finansów" odbyła się w maju 2016 roku. Założeniem konferencji organizowanej przez Instytut Ekonomiczny Społecznej Akademii Nauk w Warszawie była wymiana poglądów, badań i doświadczeń środowisk naukowych oraz praktyków życia gospodarczego w obszarze finansów, psychologii ekonomicznej i wielu dziedzin pokrewnych. Na spotkaniu podjęto tematy takie jak: diagnoza i terapia finansów, zachowania finansowe gospodarstw domowych w warunkach zagrożeń, zachowania finansowe gospodarstw domowych uchodźców i migrantów, finanse gospodarstw domowych seniorów, Polacy w świecie finansów, wpływ narzędzi marketingowych na postawy i zachowania gospodarstw domowych.

 II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce – Your space, My space, Our space”

 II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Agile - Commerce – Your space, My space, Our space”

II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Agile - Commerce – Your space, My space, Our space odbyła się w maju 2016 roku i została poświęcona innowacyjnym rozwiązaniom techniczno-technologicznym w zakresie komunikacji przedsiębiorstw z klientami w wirtualnej przestrzeni biznesowej. Tematy, które podjęto na spotkaniu to m.in.: Koncepcje zarządzania w handlu wobec trendów gospodarki XXI wieku, Społeczno - kulturowe uwarunkowania e-Biznesu, Innowacje w relacjach z rynkiem w multimedialnej rzeczywistości sieci, Handel a hipermedialne środowisko komunikacji, Społeczności i media społecznościowe wyzwaniem dla marketów, Rozwiązania techniczno-technologiczne w handlu XXI wieku, E-commerce - procesy biznesowe w wirtualnej rzeczywistości, Wsparcie logistyczne procesów sprzedażowych, Nowoczesne technologie wykorzystywane w badaniach i analizach zachowań konsumentów.

 

 XIII Konferencja "Między teorią a praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje" 

 XIII Konferencja

Główną intencją Konferencji "Między teorią a praktyką zarządzania. Dokonania, dylematy, inspiracje" była międzyśrodowiskowa wymiana poglądów w zakresie współczesnych wyzwań dla przedsiębiorstw i instytucji życia publicznego, sposobów reagowania na te wyzwania w pracy menedżerskiej oraz prezentacja wybranych dokonań, problemów i inspiracji z obszaru działalności naukowo-badawczej i praktyki zarządzania.

 DIVERSITY - W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym

 DIVERSITY - W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym

Konferencja „W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym” odbyła się w kwietniu 2016 roku. Poruszana była tematyka współczesnych społeczeństw, globalnych zmian i głębokich przeobrażeń, które skutkują doświadczeniem wielowymiarowej różnorodności. Projekt skupiał się na nowych wyzwaniach w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym.