« wróć...2021

Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne” / 10th ‘Family Businesses’ Scientific Conference

X Konferencja Naukowa „Firmy Rodzinne”- Co wiemy o polskich firmach rodzinnych. 30 lat badań nad przedsiębiorczością rodzinną,  odbyła się we wrześniu 2021 roku. Intencją konferencji było zwrócenie uwagi na wieloaspektowe determinanty procesów gospodarczych oraz identyfikacja czynników twórczych zarówno tych wpływających na rozwój jak i zagrożeń dla firm rodzinnych funkcjonujących w globalnej rzeczywistości. Celem konferencji był rozwój interdyscyplinarnego obszaru współpracy i wymiany doświadczeń naukowców i praktyków gospodarczych oraz rozszerzenie tych dwóch dziedzin.

Firmy Rodzinne”- Co wiemy o polskich firmach rodzinnych

Zakres tematyczny konferencji poruszał zagadnienia związane z zarządzaniem firmami rodzinnymi,
w szczególności obejmuje następujące obszary problemowe:

 • konkurencyjność firm rodzinnych
 • międzynarodowe problemy zarządzania firmą rodzinną
 • znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej w gospodarkach krajowych
 • warunki funkcjonowania firm rodzinnych w Polsce i UE
 • dylematy sukcesji w firmie rodzinnej
 • strategie sukcesji i rozwoju firm rodzinnych
 • strategie rozwoju firm rodzinnych
 • zarządzanie biznesem rodzinnym
 • rola biznesu rodzinnego w gospodarce
 • przedsiębiorczość w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym
 • zarządzanie personelem w firmach rodzinnych
 • problemy kadrowe
 • problemy z kulturą organizacyjną firm rodzinnych
 • innowacje i zarządzanie zmianą w firmach rodzinnych
 • źródła finansowania biznesu rodzinnego
 • marketing w przedsiębiorstwach rodzinnych
 • sektor MŚP jako dominujące środowisko funkcjonowania firm rodzinnych

Razem przeciw wykluczeniu. Dzieci i młodzież w (po) pandemicznych realiach społecznych

Razem przeciw wykluczeniu

Konferencja Razem przeciw wykluczeniu. Dzieci i młodzież w (po) pandemicznych realiach społecznych odbyła się w marcu 2021 roku. Nawiązywała ona do Łódzkiego Forum Przeciwko Mowie Nienawiści, Przemocy i Wykluczeniu pt. NIE HEJTUJ MNIE I NIE WYKLUCZAJ. Stanowiła ona kolejny etap kampanii profilaktycznej przeciwko przemocy rówieśniczej i różnym formom wykluczenia występującym w środowisku młodzieży (także cyberprzemocy). Zadaniem konferencji było poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące kondycji psychicznej i sytuacji społecznej młodzieży o okresie pandemii w związku z izolacją. Partnerami projektu była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Młodzieży w Łodzi, Komenda Miejska Policji w Łodzi oraz Pałac Młodzieży w Łodzi