« wróć...3D4DEAF spotkanie online

3D4DEAF spotkanie online-san-1

16 stycznia partnerzy projektu 3D4DEAF: Promowanie transformacji cyfrowej i innowacji społecznych w kształceniu i szkoleniu zawodowym na rzecz lepszego dostępu uczniów niesłyszących do rynku pracy spotkali się online by omówić kolejne zadania w projekcie. Obecnie partnerzy pracują nad krajowym raportem dotyczący sytuacji osób niesłyszących w edukacji oraz na rynku pracy w każdym z krajów partnerskich. Wnioski z raportu będą stanowiły podstawę kolejnych aktywności. W lutym partnerzy spotkają się osobiście w Turynie.

3D4DEAF spotkanie online-san-2
3D4DEAF spotkanie online-san-3