« wróć...EcoDigi spotkanie online

17 lutego 2023 partnerzy projektu EcoDigi: Transition Mode for Adults: Ecological and inclusive Digital Education odbyli spotkanie online, podczas którego przeanalizowali bieżący stan prac nad projektem. 
 
Wypracowany przez partnerów kwestionariusz, za pomocą którego trenerzy i edukatorzy dorosłych będą mogli ocenić, na ile szkolenia przez nich prowadzone spełniają założenia zrównoważonego rozwoju oraz inkluzywności będzie teraz testowany przez edukatorów w każdym kraju. Ich uwagi i wnioski z pilotażu posłużą do ulepszenia narzędzia.
 
Podczas spotkania partnerzy omówili także kwestie upowszechniania projektu, zapewniania jakości oraz bieżącego zarządzania projektem. 
 
Najnowsze informacje o projekcie znajdziesz na Facebooku