« wróć...IBN SAN wypromował we wrześniu blisko stu kolejnych absolwentów

W ostatniej dekadzie września 2022 roku kolejni studenci kierunku Bezpieczeństwo Narodowe przystąpili do egzaminów dyplomowych. Przed komisjami egzaminacyjnymi w Łodzi, Warszawie, Kielcach i Tarnobrzegu – ośrodkach kształcących w specjalnościach: bezpieczeństwo militarne i obrona narodowa, bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, a także zarządzanie kryzysowe i ratownictwo - stanęło blisko stu absolwentów studiów licencjackich oraz magistrantów. Prawie wszyscy wykazali się wysokim poziomem wiedzy oraz umiejętnościami, dobrym przygotowaniem do wykonywania zadań na stanowiskach zgodnych z wybranymi specjalnościami, zasłużenie zyskując tytuł licencjata bądź magistra w wybranej specjalności.

 

Najciekawsze prace, ukierunkowane na rozwiązanie istotnych problemów społecznych bądź gospodarczych, zostaną przekazane do zapoznania i ewentualnego wykorzystania właściwym organom administracji państwowej i samorządowej.  W grupie kilkunastu prac znajdzie się m.in. praca obroniona na ocenę bardzo dobry w dniu 25 września br. w tarnobrzeskiej filii Społecznej Akademii Nauk, dotycząca postulowanych przez użytkowników zmian dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym autorstwa Pana Michała Miczko. Władze wydziału szacując wysoko jej praktyczną przydatność zdecydowały o przekazaniu do Ministerstwa Infrastruktury, Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie.

 

Szanownym absolwentom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zainteresowanych podwyższeniem kompetencji w obszarze bezpieczeństwa zapraszamy do wspólnej edukacyjnej przygody w Społecznej Akademii Nauk.

absolwenci ibn san
absolwenci ibn san
absolwenci ibn san