« wróć...InnoSocial spotkanie online

20 grudnia partnerzy projektu InnoSocial: Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education odbyli spotkanie online, na którym szczegółowo omówili wytyczne w tworzeniu podstaw do włączania inkluzywnych innowacji i przedsiębiorczości społecznej do programów nauczania w szkolnictwie wyższym. Pierwszymi zadaniami będzie przeprowadzenie analizy obecnie funkcjonujących programów nauczania i stworzenie zestawu narzędzi dla edukatorów. Na spotkaniu tradycyjnie poruszono też kwestie upowszechniania rezultatów oraz zarzadzania projektem. W lutym, w Pawii we Włoszech partnerzy spotkają się osobiście na pierwszym spotkaniu projektowym.