« wróć...InnoSocial spotkanie online

11 stycznia Konsorcjum projektu Innosocial: Mainstreaming Inclusive Innovation and Social Entrepreneurship in Higher Education spotkało się online, by omówić bieżący postęp prac nad projektem. W najbliższych tygodniach partnerzy projektu będą pracować nad analizą obecnie istniejących programów nauczania w obszarze inkluzywnych innowacji i przedsiębiorczości społecznej oraz literatury przedmiotu. Zidentyfikują także dobre praktyki w swoich krajach.


W lutym członkowie Partnerstwa spotkają się osobiście w Pavii we Włoszech.