« wróć...KOMUNIKAT REKTORA DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Z DNIA 15.02.2022 R.

W związku z utrzymującą się wysoką liczbą zachorowań na COVID-19 wśród Studentów i Pracowników naszej Uczelni, JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o przedłużeniu formy prowadzania zajęć dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość do dnia 19.04.2022 r. W powyższych terminach Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (na zjazdach A oraz zjazdach B) będą realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe on-line poprzez platformę MS Teams zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć. Słuchacze studiów podyplomowych realizują zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej planem. Ze względu na specyfikę kształcenia zajęcia na kierunkach medycznych są realizowane zgodnie z informacjami zawartymi przy planach zajęć dla poszczególnych semestrów.

 

Jednocześnie mamy nadzieję, że sytuacja epidemiczna w kraju po przerwie wiosennej będzie lepsza i zajęcia będą mogły się odbywać w trybie stacjonarnym lub hybrydowym. Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.