« wróć...Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepsze prace z zakresu ubezpieczeń społecznych!

Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepsze prace z zakresu ubezpieczeń społecznych!

Szanowni Absolwenci studiów wyższych, Studenci i Doktoranci!
 
Wystartował Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepsze prace: licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych!

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Obecnie można zgłaszać prace do drugiej edycji konkursu. Mogą do niej przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2019 r. a 31 lipca 2022 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

 

Wymagania dotyczące prac:

  • Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych,
  • Wymaganym językiem pracy jest język polski,
  • Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz,
  • Zgłoszenia dokonuje promotor pracy lub kierownik jednostki naukowej, na której praca została obroniona.

Nagrody:
Laureaci konkursu otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Najważniejsze terminy:
30 września 2022 r. – zgłoszenie prac do drugiej edycji konkursu,
luty 2023 r. – ogłoszenie laureatów,
30 czerwca 2023 r. – publikacja nagrodzonych prac.
 
Kontakt do organizatorów konkursu:
konkurs_zus@zus.pl, robert.marczak@zus.pl

 

Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje uzyskają Państwo pod adresem: Konkurs Prezesa ZUS na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych - ZUS

 

Zachęcamy do wzięcia udziału i życzymy powodzenia!