« wróć...LEXIS spotkanie online 

13 lutego Konsorcjum projektu LEXIS: Wspieranie Nauczycieli Języka Angielskiego w Doskonaleniu Nauczania i Uczenia się Dzieci z Dysleksją Poprzez Integrację Nowych Technologii i Nabywanie Umiejętności Cyfrowych odbyło comiesięczne spotkanie online, podczas którego omówiliśmy stan prac nad rezultatem 2, który zawiera materiały szkoleniowe dla nauczycieli oraz broszurkę informacyjną dla rodziców i wychowawców dzieci z dysleksją.

W materiałach znajdą się praktyczne wskazówki i podpowiedzi, jak pracować nad rozwojem umiejętności językowych. Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także kwestie upowszechniania projektu oraz bieżącego zarządzania. 

Zapraszamy do śledzenia postępów prac nad projektem na Facebooku oraz stronie internetowej.