« wróć...LEXIS spotkanie online

8 marca partnerzy projektu LEXIS: Wspieranie nauczycieli języka angielskiego w doskonaleniu nauczania i uczenia się dzieci z dysleksją poprzez integrację nowych technologii i nabywanie umiejętności cyfrowych spotkali się online by omówić postępy prac nad rezultatem drugim. Partnerzy finalizują opracowanie materiałów dla nauczycieli, a także broszury dla rodziców i pedagogów pracujących z dziećmi z dysleksją.
Wkrótce opracowany materiał zostanie zaprezentowany szerszej publiczności podczas międzynarodowych webinarów. Tradycyjnie na spotkaniu omówiono także kwestie upowszechniania projektu oraz bieżącego zarządzania. 

Zapraszamy do śledzenia postępów prac nad projektem na Facebooku oraz stronie internetowej.