« wróć...MOVE&ACT kick-off meeting

W dniach 12-13 grudnia w Reus w Hiszpanii odbyło się pierwsze spotkanie projektu MOVE&ACT, w którym przedstawiciele SAN uczestniczyli zdalnie. Na spotkaniu podsumowano dotychczas zrealizowane zadania, których efektem jest stworzenie przewodnika po innowacyjnych technikach artystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Kolejnym krokiem będzie zrealizowanie cyklu webinarów poświęconych podstawowym umiejętnościom artystycznym i cyfrowym. Partnerzy omówili także bieżące kwestie związane z zarzadzaniem projektem i jego upowszechnianiem.