« wróć...Nagroda dla prof. dra hab. Łukasza Sułkowskiego!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż prof. dr hab. Łukasz Sułkowski, Prorektor ds. Nauki i Internacjonalizacji SAN został wyróżniony tytułem RESEARCH STAR 2022. Misją nagrody Gwiazdy Umiędzynarodowienia jest wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja osób mających wybitne osiągnięcia w zakresie umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych. Nagroda przyznawana jest pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego KRASP w ramach programu "Study in Poland" prowadzonego wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Fundację Edukacyjną "Perspektywy".

 

Nagroda w kategorii Research Star, którą otrzyma prof. dr hab. Łukasz Sułkowski to wyjątkowe wyróżnienie promujące osoby prowadzące badania nad internacjonalizacją w szkolnictwie wyższym, zarówno w kraju, jak i za granicą, upowszechniające wyniki swoich badań, tak, by stały się one inspiracją i pomocą dla pracowników uczelni zajmujących się umiędzynarodowieniem, wspierające i promujące nowe trendy i teorie związane z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego. Oficjalne wręczenie nagród odbędzie się podczas konferencji "Studenci Zagraniczni w Polsce 2022" w dniu 27/01/2022.

 

Prof. Łukasz Sułkowski prowadzi szeroko zakrojoną działalność międzynarodową i na rzecz internacjonalizacji. W 2004 roku utworzył pierwszy w Polsce program master double degree z Clark University. Od 2000 roku pełni rolę koordynatora programów międzynarodowych w SAN tworząc sieć wymiany z ponad 100 instytucjami. Uczestniczy też w pracach międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń: American Academy of Management, International Family Enterprise Research Association, Reseau Pays du Groupe de Vysegrad oraz European Academy of Management. Pełnił również rolę wiceprzewodniczącego PKA odpowiedzialnego za współpracę międzynarodową. Jako visiting professor prowadził wykłady i badania w kilkudziesięciu uniwersytetach na świecie.