« wróć...Przemysł 4.0. Obrady Okrągłego Stołu

„Znaczenie przemysłu 4.0 w transformacji energetycznej”

Znaczenie przemysłu 4.0 w transformacji energetycznej” będzie głównym tematem dyskusji „Obrad Okrągłego Stołu”, które odbędą się 6 grudnia br. w Dworze Słupia. Zapisy do udziału w spotkaniu potrwają do 4 grudnia.

 

Przemysł 4.0 to koncepcja opisująca złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług. Wdrażanie tych rozwiązań możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz zapewnieniu komunikacji w sieci współpracy maszyn, urządzeń i ludzi.

 

O „Znaczeniu przemysłu 4.0. w transformacji energetycznej” będą dyskutować uczestnicy „Obrad Okrągłego Stołu”. Podczas dyskusji będą poruszone zagadnienia z zakresu m.in.: transformacja cyfrowa a przemysł przyszłości, proces transformacji a budowanie konkurencyjności.

 

Spotkanie odbędzie się 6 grudnia 2022 roku w  Dworze Słupia w godz. 11:00-14:00. Zapisy trwają do 4 grudnia poprzez adres mailowy: biuro@rigbelchatow.pl.

 

Organizatorami wydarzenia są: Łódzka Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości, Platforma Przemysłu Przyszłości, Społeczna Akademia Nauk, Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie oraz Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny.