« wróć... RbtsInMath spotkanie online

RbtsInMath spotkanie online-san-1

12 stycznia partnerzy projektu RbtsInMath: Rozwijanie osiągnięć matematycznych poprzez wykorzystanie aplikacji robotycznych w nauczaniu odwróconym spotkali się online by omówić kolejne kroki w realizacji zadań. W najbliższym czasie Konsorcjum zrealizuje przegląd literatury przedmiotu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, w zakresie wykorzystania robotyki w nauczaniu matematyki. Tradycyjnie na spotkaniu omówiono też bieżące zagadnienia dotyczące upowszechniania projektu oraz zarządzania. 

RbtsInMath spotkanie online-san-2
RbtsInMath spotkanie online-san-3
RbtsInMath spotkanie online-san-4