« wróć...Społeczna Akademia Nauk otrzymała dwa nowe uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego

Z dumą informujemy, że w wyniku przeprowadzonej ewaluacji działalności naukowej, za lata 2017 – 2021, Społeczna Akademia Nauk uzyskała:

  • kategorię A w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
  • kategorię B+ w dyscyplinie  Nauki o Zarządzaniu i Jakości.

 

Przyznane kategorie naukowe uprawniają do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora w dyscyplinach:

  • Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
  • Nauki o Zarządzaniu i Jakości

 

Otrzymane uprawnienia habilitacyjne pozwalają poszerzyć ofertę kształcenia i  ugruntowują wysoką pozycję naukową Społecznej Akademii Nauk. Są wyrazem wysokiej aktywności badawczo - publikacyjnej naszych pracowników i stanowią uznanie dla osiągnięć społeczności akademickiej naszej uczelni.

kategorie naukowe uprawniają do nadawania stopnia doktora habilitowanego oraz stopnia doktora