« wróć...Udział w spotkaniu w Narodowej Agencji Programu Erasmus +

W dniu 9 listopada na zaproszenie Narodowej Agencji Programu Erasmus + Dyrektor Działu Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych Pani Aleksandra Zając oraz Pani dr Agata Matuszewska-Kubicz wzięły udział w spotkaniu wprowadzającym dla realizatorów projektów Partnerstw Współpracy w sektorze szkolnictwa wyższego. Spotkanie miało na celu zaprezentowanie projektów od strony praktycznej, a także podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej oraz zarządzania projektami. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielu czołowych uczelni publicznych jak i niepublicznych, którzy realizują projekty partnerstw współpracy. Pani Aleksandra Zając poprowadziła warsztat na temat: Metody i narzędzia wykorzystywane do zarządzania projektami na przykładzie projektów realizowanych przez Społeczną Akademię Nauk, a Pani dr Agata Matuszewska-Kubicz: Jak włączać osoby o specjalnych potrzebach w realizację projektów? Na przykładzie projektu MentorMe: Promoting Social Inclusion of people with fewer opportunites through the development of mentorship programme for HES students.