« wróć...Zakład Karny w Sieradzu oraz sieradzka Komenda Powiatowa Policji partnerami Społecznej Akademii Nauk!

Zakład Karny w Sieradzu oraz sieradzka Komenda Powiatowa Policji partnerami Społecznej Akademii Nauk!

Zakład Karny w Sieradzu oraz Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu zdecydowały o przyjęciu propozycji Biura do spraw współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Społecznej Akademii Nauk o sformalizowaniu współpracy.

W dniu 5 października 2022 roku stosowne umowy sygnowali: w imieniu zakładu jego dyrektor mjr Piotr Chlebicz, w imieniu jednostki policji komendant insp. Piotr Bielawski, natomiast uczelnię reprezentowali: Mirosław Olszewski - Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN i Sławomir Szymański – opiekun kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

Porozumienia z podmiotami działającymi w obszarach zgodnych z ofertą kształcenia włączyły kolejne instytucje partnerskie z terenu działania Uczelni w proces opiniowania programów edukacyjnych przygotowywanych przez Społeczną Akademię Nauk, w szczególności kierunków bezpieczeństwo narodowe i pedagogika, wsparcie w prowadzeniu badań, współpracę w organizacji certyfikowanych szkoleń, konferencji oraz seminariów.