« wróć..."Zarządzanie z ludzką twarzą" - Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

Koło Naukowe Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie Społecznej Akademii Nauk w Warszawie
 

Serdecznie zapraszamy Studentów SAN Warszawa do udziału w Kole Naukowym „Zarządzanie z ludzką twarzą”. Koło Naukowe zajmuje się wymianą doświadczeń zarówno naukowych jak i praktycznych. Spotkania w ramach Koła Zarządzania będą dotyczyły: dyskusji naukowych, metod prowadzenia badań naukowych, kwestii publikacji prac naukowych. Odbywać się także będą  spotkania z przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej.


Zainteresowanych Studentów zapraszamy do kontaktu: 
dr Adam Kałowski – Opiekun naukowy Koła Zarządzania 
e-mail: akalowski@san.edu.pl