« wróć...2023

II Konkurs "Wspólna przygoda"

 

Konkurs przeznaczony był dla seniorów z powiatów: świdnickiego i dzierżoniowskiego oraz wałbrzyskiego.

 

Cele konkursu

  • Integracja i współpraca zespołowa, a przede wszystkim międzypokoleniowa, poprzez wspólne poszukiwanie cache (skrytki) i wykonywanie zadań.
  • Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie poruszania się w terenie przy wykorzystaniu mapy GPS.
  • Rozwijanie umiejętności łączenia tradycyjnej wyprawy terenowej z wykorzystaniem nowoczesnej techniki internetowej oraz GPS.
  • Rozwijanie umiejętności planowania, realizacji i dokumentacji wyprawy terenowej.

 

 

 

Szczegółowe informacje

IV Kongres Młodziezy Przedsiębiorczej

4. edycja konkursu "Kongres Młodzieży Przedsiębiorczej" organizowana przez filię w Świdnicy, Sudecką Izbę Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Dolnośląski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenie Klaster Inicjatyw Ekonomii Społecznej. Celem konkursu było: 

  • Rozwijanie umiejętności i kompetencji w zakresie przygotowania innowacyjnych projektów lub usprawnień przemysłowych oraz społecznych.
  • Rozwijanie umiejętności prezentacji nowatorskich i innowacyjnych pomysłów.
  • Rozwijanie umiejętności dotyczących tworzenia projektów (biznes planów) lub inicjatyw usprawnień innowacyjnych.

 

Szczegółowe informacje

 

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań XXI wieku

IV Edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Strategia jednostki samorządu terytorialnego w świetle wyzwań lat 20. XXI wieku" realizowana przez Filię Społecznej Akademii Nauk w Szczecinku. Patronatem wydarzenia jest Starosta Powiatu Szczecineckiego.

Celem Konferencji była prezentacja wyników badań oraz wymiana poglądów dotyczących funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego we współczesnym otoczeniu.  Wydarzenie skierowane było zarówno do pracowników naukowych, jak i praktyków zarządzania jednostkami samorządowymi. Dodatkowym celem było udostępnianie oraz popularyzowanie wiedzy o jednostkach samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanej z formułowaniem i wdrażaniem strategii, oraz zarządzania samorządowymi podmiotami, które realizują zadania administracyjne, społeczne i komunalne.

 

Szczegółowe informacje na temat konferencji 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Finalna projektu Erasmus+ DI2LEARN

 

Konferencja odbyła się w marcu 2023 roku, i była zakończeniem projektu Erasmus+ DI2LEARN. Wydarzenie odbyło się pod hasłem "Podnoszenie jakości nauczania na odległość/cyfrowego, uczenia się i oceniania w szkołach: Zestaw narzędzi do zastosowania", w budynku Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Projekt skierowany był do nauczycieli szkół ze wszystkich sektorów, sieci, uniwersytetów oraz ośrodków badawczych. 

 

 

 

Erasmus+ Move&Act: Empower Youth through Entrepreneurial and Digital Skills

Projekt Erasmus+ Move&Act odbył się w lutym 2023 roku.

Obejmował on cykl webinarów poświęconych rozwojowi różnych umiejętności artystycznych oraz cyfrowych. Spotkania prowadzone były on-line w języku angielskim. 

 

 

Międzynarodowa Konferencja Finalna projektu Erasmus+ DIGITALROUTES@CULTURE

Wydarzenie odbyło się w marcu 2023 roku i było zakończeniem projektu Erasmus+ DIGITALROUTES@CULTURE. Hasłem konferencji było "OŚRODKI KULTURY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - OD INICJATYW ODDOLNYCH DO POZIOMU EUROPEJSKIEGO". Spotkanie miało miejsce w budynku Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, a skierowane było do pracowników środków kultury, domów kultury, organizacji pozarządowych z sektora kultury oraz edukatorów, przedstawicieli sektora dziedzictwa kulturowego, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, młodych osób czy ekspertów ds. pracy z młodzieżą.