« wróć...2023

Międzynarodowa Konferencja Finalna projektu Erasmus+ DI2LEARN

Konferencja odbyła się w marcu 2023 roku, i była zakończeniem projektu Erasmus+ DI2LEARN. Wydarzenie odbyło się pod hasłem "Podnoszenie jakości nauczania na odległość/cyfrowego, uczenia się i oceniania w szkołach: Zestaw narzędzi do zastosowania", w budynku Społecznej Akademii Nauk w Warszawie. Projekt skierowany był do nauczycieli szkół ze wszystkich sektorów, sieci, uniwersytetów oraz ośrodków badawczych. 

Erasmus+ Move&Act: Empower Youth through Entrepreneurial and Digital Skills

Projekt Erasmus+ Move&Act odbył się w lutym 2023 roku.

Obejmował on cykl webinarów poświęconych rozwojowi różnych umiejętności artystycznych oraz cyfrowych. Spotkania prowadzone były on-line w języku angielskim. 

Międzynarodowa Konferencja Finalna projektu Erasmus+ DIGITALROUTES@CULTURE

Wydarzenie odbyło się w marcu 2023 roku i było zakończeniem projektu Erasmus+ DIGITALROUTES@CULTURE. Hasłem konferencji było "OŚRODKI KULTURY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU - OD INICJATYW ODDOLNYCH DO POZIOMU EUROPEJSKIEGO". Spotkanie miało miejsce w budynku Społecznej Akademii Nauk w Warszawie, a skierowane było do pracowników środków kultury, domów kultury, organizacji pozarządowych z sektora kultury oraz edukatorów, przedstawicieli sektora dziedzictwa kulturowego, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, młodych osób czy ekspertów ds. pracy z młodzieżą.