« wróć...Komunikat Rektora dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z dn. 01.02.2022 roku

komunikat rektora san

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wśród Studentów i Pracowników naszej Uczelni, JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o przedłużeniu formy prowadzania zajęć dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość do dnia 20.02.2022 r. W powyższych terminach Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (na zjazdach A oraz zjazdach B) będą realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe on-line poprzez platformę MS Teams zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć oraz harmonogramem sesji egzaminacyjnej.

 

Słuchacze studiów podyplomowych realizują zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

 

Ze względu na specyfikę kształcenia zajęcia na kierunkach medycznych są realizowane zgodnie z informacjami zawartymi przy planach zajęć dla poszczególnych semestrów.
Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.