« wróć...Komunikat Rektora dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z dn. 04.01.2022 r.

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wśród Studentów i Pracowników naszej Uczelni, JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o przedłużeniu formy prowadzania zajęć dla Studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość do dnia 6.02.2022 r.

 

W powyższych terminach Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (na zjazdach A oraz zjazdach B) będą realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe on-line poprzez platformę MS-Teams zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć.

 

Słuchacze studiów podyplomowych realizują zajęcia zgodnie z ustalonym wcześniej planem.

 

Ze względu na specyfikę kształcenia zajęcia na kierunkach medycznych są realizowane zgodnie z informacjami zawartymi przy planach zajęć dla poszczególnych semestrów.

Prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.