« wróć...KOMUNIKAT REKTORA DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Z DN. 30.03.2022

komunikat rektora SAN

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej  JM Rektor Społecznej Akademii Nauk podejmuje decyzję o zmianie formy prowadzenia zajęć dla Studentów studiów stacjonarnych i  niestacjonarnych, które począwszy od dnia 25.04.2022 r. będą realizowane w trybie hybrydowym.

 

Od powyższego terminu Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych będą realizować wszystkie zajęcia dydaktyczne, laboratoryjne, ćwiczeniowe i projektowe w kontakcie bezpośrednim na Uczelni, natomiast wykłady i konwersatoria on-line poprzez platformę MS-Teams zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem zajęć.

 

Słuchacze studiów podyplomowych realizują zajęcia zgodnie z ustalonym planem zajęć.

 

W związku z tym do 24.04.2022 r. wszystkie zajęcia odbywać  się będą na platformie TEAMS.  Nie dotyczy to kierunków medycznych.

 

Ze względu na dynamiczną sytuację prosimy na bieżąco sprawdzać komunikaty na stronie Uczelni.