« wróć...ŁRRPP obradowała

W dniu 28 października 2022 r. odbyły się drugie obrady Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości. Obrady odbywały się w niezwykle malowniczych okolicznościach w Dwór Słupia. Członkowie rady zjechali z różnych stron województwa, aby wspólnie podsumować dotychczasowe działania oraz aby wziąć udział w szkoleniu skierowanym specjalnie do członków rad Platforma Przemysłu Przyszłości. Obrady rozpoczął Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący ŁRRPP Pan Krzysztof Ciecióra.

 

W tematykę obrad oraz szkolenia wszystkich przybyłych wprowadził Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Społecznej Akademii Nauk oraz Sekretarz ŁRRPP Pan Mirosław Olszewski, który również zamknął i podsumował całe obrady, a także całe spotkanie. Omówienie dotychczasowych prac ŁRRPP przeprowadził dr Błażej Mielczarek, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, włączając czynnie w dyskusję wszystkich obecnych członków. Pojawiło się wiele wniosków oraz wiele pomysłów, a także nowych propozycji. Po zakończeniu obrad przeszliśmy płynnie do szkolenia. Składało się ono z dwóch bloków tematycznych.

W pierwszej dr inż. Mateusz Laska szczegółowo opowiedział o wprowadzeniu do przemysłu przyszłości, natomiast w kolejnej Pan Marek Ostafil zaznajamiał naszych członków z tematyką z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przedstawił proste rozwiązania oraz przywołał wiele ciekawych przykładów z tego zakresu, co niesamowicie zainteresowało wszystkich uczestników i tym samym już w trakcie tego spotkania ustalono kolejny termin szkolenia, który wynikał z ogromnego zainteresowania i chęci pogłębienia tematyki. Oba te panele przepełnione były dyskusjami i debatami, a także szeregiem pytań ze strony uczestników.