« wróć...Nie ustajemy w poszerzaniu horyzontów!

W ramach podpisania porozumienia pomiędzy Społeczną Akademią Nauk a firmą szkoleniowo – edukacyjną „Szepnąć słówko”, rozpoczęliśmy współpracę z zakresu edukacji, promocji oraz podnoszenia kwalifikacji naszych studentów.

 

Działania będą skierowane na zwiększenie zainteresowania i promocji naszej uczelni. Pragniemy dostarczać wiele rozwiązań i pomysłów słuchaczom poprzez udział w ciekawych projektach i kursach kwalifikacyjnych. Studenci naszych kierunków będą mieli możliwość poszerzenia wiedzy, zdobycia nowych kwalifikacji oraz ukierunkowania w danych płaszczyznach.

 

Stawiamy na świadome studiowanie z możliwością wykorzystania swoich umiejętności w wykonanych zawodach, specjalizacjach. Organizując szereg spotkań, warsztatów oraz kursów możemy uposażyć naszych słuchaczy w wyspecjalizowaną wiedzę, sprawić, aby późniejsze plany zawodowe opierały się na świadomych wyborach.

 

Celem naszym jest dać możliwość pozyskiwania wiedzy w sposób interesujący z naciskiem na preferencje zawodowe naszego regionu.

 

Z ramienia uczelni porozumienie podpisał Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Społecznej Akademii Nauk Pan Mirosław Olszewski, natomiast z ramienia naszego nowego Partnera właścicielka ww. firmy Pani Justyna Maciejewska.