« wróć...Adiunkt: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

Społeczna Akademia Nauk,

czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem

poszukuje pracownika naukowo-dydaktycznego

na następujące stanowisko:

Adiunkt
Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna

adiunkt-dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna-san

Opis stanowiska:

 • miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • kierunek studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna 
 • stanowisko: adiunkt 
 • umowa o pracę (podstawowe miejsce zatrudnienia) 
 • termin składania ofert: do 31.08.2022 r. 
 • planowany termin rozpoczęcia pracy 1.10.2022 r. 
 • praca dydaktyczna w wymiarze pełnoetatowym w zakresie wybranych przedmiotów: Projektowanie przedsiębiorstwa medialnego, Projektowanie kampanii marketingowej, Kreowanie wizerunku, Autoprezentacja, Social media w komunikacji medialnej, Social-media, Specyfika mediów on-line, Warsztaty marketingu i PR w mediach społecznościowych, Polski system medialny 
adiunkt-dziennikarstwo-i-komunikacja-spoleczna-san-1

Wymagania:

 • uzyskany minimum stopień doktora w dyscyplinie: nauka o komunikacji społecznej i mediach (nauki społeczne)
 • udokumentowany dorobek naukowy z ostatnich 5 lat i/lub posiadane doświadczenie praktyczne zdobyte poza systemem szkolnictwa wyższego
 • doświadczenie dydaktyczne
 • doświadczenie w nauczaniu zdalnym i on-line 

Oferujemy:

 • pracę w oparciu o umowę o pracę
 • możliwość rozwoju naukowego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres hr@san.edu.pl następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (scan) dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu SAN w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”