« wróć...Adiunkt nauki społeczne, spec. psychologia

Społeczna Akademia Nauk,

czołowa niepubliczna uczelnia w Polsce, z wieloletnim doświadczeniem

poszukuje pracowników – nauczycieli akademickich

na następujące stanowisko:

Adiunkt / Asystent w grupie wykładowców - praktyków
w zakresie: Psychologii

adiunkt-asystent-w-grupie-wykladowcow-praktykow-w-zakresie-psychologii-san-1

Opis stanowiska:

 • miejsce pracy: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi lub Warszawie
 • stanowisko: adiunkt / asystent w grupie wykładowców - praktyków w zakresie psychologii
 • termin składania ofert: do 31.08.2022 r. 
 • praca w wymiarze pełnoetatowym 

Dlaczego warto nas wybrać?

 • oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • umożliwiamy rozwój naukowy
 • posiadamy uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz informatyki i telekomunikacji
 • umożliwiamy awans zawodowy po uzyskaniu stopnia doktora (stanowisko adiunkta i możliwość dalszego rozwoju naukowego)
 • umożliwiamy realizację swoich pasji i rozwój osobisty
 • posiadamy rozwiniętą współpracę międzynarodową, różnorodne możliwości wyjazdów w ramach programu Erasmus+, umożliwiających prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zagranicznej uczelni partnerskiej lub wyjazdy w celach szkoleniowych 
adiunkt-asystent-w-grupie-wykladowcow-praktykow-w-zakresie-psychologii-san-2

Poszukujemy osób:

 • zmotywowanych, dla których praca jest pasją
 • otwartych, traktujących pracę ze studentami jako wyzwanie
 • chcących prowadzić zajęcia dydaktyczne ze studentami na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, SAN on-line, podyplomowych
 • komunikujących się dobrze w języku angielskim
 • włączających się w prace organizacyjne na rzecz Uczelni w zakresie rozwoju, promocji kierunku i dokumentacji
 • zainteresowanych prowadzeniem prac badawczych lub rozwojowych
 • posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe na poziomie studiów magisterskich w przypadku aplikowania na stanowisko asystenta a w przypadku stanowiska adiunkta - stopień doktora w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse
 • posiadających doświadczenie zawodowe w biznesie lub uczelni
 • chcących sprawdzić się w nowej profesji – możliwość łączenia dotychczasowej pracy z pracą na uczelni

 

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie na adres hr@san.edu.pl następujących dokumentów:

 • aktualne CV i list motywacyjny
 • wykaz publikacji
 • kopia (scan) dyplomu doktora lub doktora habilitowanego
 • oświadczenie kandydata, że w przypadku wygrania konkursu SAN będzie podstawowym miejscem pracy
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z roku 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.). Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”