« wróć...Londyn

Kontakt

Społeczna Akademia Nauk
Wydział Zamiejscowy w Londynie

Tel. +44 75 15 95 89 34

Rekrutacja i Dziekanat

Dziekan Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Londynie
mgr Kamila Pawłowska

Tel.: +44 75 15 95 89 34 
e-mail: kpawlowska@san.edu.pl 

Dział Rozliczeń

Dział księgowości
mgr Anita Janiak

Tel.:  +48 42 664 66 46
e-mail: ajaniak@spoleczna.pl

Dziekan Wydziału Zamiejscowego SAN w Londynie

Dziekan Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Londynie
mgr Kamila Pawłowska

Tel.: +44 75 15 95 89 34 
e-mail: kpawlowska@san.edu.pl 

Sprawy organizacyjne
Marketing