« wróć...„Dostępne podróżowanie - podróżowanie bez barier - metodologia wsparcia organizatorów oferty turystycznej skierowanej do osób o specjalnych potrzebach”

Konferencja Access IT

Zapraszamy na konferencję „Dostępne podróżowanie - podróżowanie bez barier - metodologia wsparcia organizatorów oferty turystycznej skierowanej do osób o specjalnych potrzebach” organizowaną w ramach projektu Erasmus+ Access It, która odbędzie się 22.06.2022 r. w budynku Społecznej Akademii Nauk przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie.

 

Konferencja skierowana jest osób zainteresowanych turystyką dostępu i instytucji zajmujących się organizacją oferty turystycznej dla osób o specjalnych potrzebach w zakresie podróżowania - osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób o specjalnych potrzebach żywieniowych, rodzin z małymi dziećmi, itp.

 

Podczas konferencji zostaną Państwu zaprezentowane kluczowe materiały wypracowane w ramach projektu:

  • Raport na temat czynników warunkujących dostępność turystyki na obszarach wiejskich oparty na badaniach dotyczących barier dostępności i wyzwań związanych z ich poprawą, których doświadczają MŚP turystyczne.
  • Studia przypadków z turystyki dostępności w formie wideo prezentacji z MŚP turystycznymi, które wdrożyły innowacyjne rozwiązania poprawiające dostępność swoich produktów/usług i zdołały skomercjalizować swoją nową lub ulepszoną ofertę.
  • Interaktywny zestaw narzędzi do wspierania biznesu, w tym wytyczne "How to" dotyczące strategicznego podejścia do innowacji w rozwoju dostępnych produktów turystycznych, internetowe narzędzie oceny wyników w zakresie dostępności oraz scenariusze sesji wspólnego projektowania.
  • Broszura dla odbiorców projektu, zawierająca wskazówki dotyczące współprojektowania dostępnych ofert turystycznych.

W konferencji wezmą udział reprezentanci krajów partnerskich projektu, którzy podzielą się dobrymi praktykami oraz innowacjami z zakresu organizacji dostępnej turystyki.

 

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji i warsztatach w formie on-line. Osoby zainteresowane będą mogły otrzymać dostęp do zaprezentowanych materiałów drogą mailową.

 

Lista miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

Zapisów można dokonywać poprzez formularz zgłoszeniowy.

 

Udział w konferencji jest BEZPŁATNY. Koszty dojazdu/zakwaterowania pokrywa uczestnik.

Access IT konferencja