« wróć...Dyplomy MBA wręczone!

24 czerwca 2022 r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia Studiów Podyplomowych Executive Master of Business Administration (Executive  MBA) realizowanych w Społecznej Akademii Nauk. Elitarny program ukończyło kilkadziesiąt osób reprezentujących kadry kierownicze przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych oraz sektora publicznego.

 

Sukces kształcenia na studiach Executive MBA to składowa wielu czynników. Jeden z nich stanowi profesjonalna kadra dydaktyczna posiadająca bogate doświadczenie praktyczne. Kolejnym jest wymiana spostrzeżeń dotyczących rozwoju karier uczestników, którzy zarządzają zasobami ludzkimi.

 

Absolwenci tegorocznej edycji i zaproszeni goście, w tym m.in. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości Pan Krzysztof Ciecióra, Wójt Gminy Bełchatów - absolwent zeszłorocznej edycji studiów MBA - Pan Konrad Koc oraz inni znamienici goście spotkali się w Rezydencji Dwór Polski w Bełchatowie.

 

Rozwój osobisty inspiruje, jest często filozofią i celem samym w sobie. Mądrze wykorzystany motywuje i przygotowuje na wyzwania – mówił Wiceminister Krzysztof Ciecióra

 

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości należy szukać dróg i często nieszablonowych rozwiązań – zauważył Wójt Gminy Bełchatów dr Konrad Koc.

 

Podczas naszych spotkań tworzyliśmy unikalne środowisko, w którym wspólnie uczyliśmy się jak wykorzystywać swoje umiejętności, korzystać z szans i rozwiązywać problemy – podsumowuje dyrektor studiów MBA dr Łukasz Prysiński.

 

Program studiów Executive MBA obejmuje strategiczne obszary kierowania instytucjami działającymi w sferze usług, handlu i produkcji. Nakierowany jest na zarządzanie z użyciem nowoczesnych technologii oraz rozwiązań prawnych i organizacyjnych.

 

Uczestnicy programu biorą udział w zajęciach, w których ich wiedza weryfikowana jest podczas wykonywania studiów przypadków, a umiejętności utrwalane w trakcie realizowania zleconych zadań - podkreśla Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN,  Sekretarz Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości Pan Mirosław Olszewski.

 

Nasze studia opierają się na kilku modułach tematycznych zahaczając swoją treścią o tematy takie jak nowoczesne źródła finansowania biznesu, bezpieczeństwo i ochrona danych, cyfryzacja i sztuczna inteligencja w zarządzaniu danymi i wielu innych – mówił Dziekan Społecznej Akademii w Łodzi dr hab. Grzegorz Ignatowski, prof. SAN

 

Absolwenci uzyskali dyplomy w języku polskim i angielskim. Tym samym zdobyli uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek Skarbu Państwa, a także mają możliwość operacyjnego, skoordynowanego i łącznego kierowania jednostkami publicznymi wszystkich szczebli.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z tego wydarzenia!

 

Osoby zainteresowane studiami na programach MBA zachęcamy do zapoznania się z tegoroczną ofertą! Studia MBA