« wróć...Dzień Zerowy

Dzień Zerowy

Zapraszamy na „Dni Zerowe SAN”, czyli spotkanie informacyjno-adaptacyjne dla Studentów I roku studiów, które odbędzie się w dniach 28-29 września w Społecznej Akademii Nauk (ul. Łucka 11).

 

Z myślą o studentach I roku studiów, pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w murach uczelni zostanie zorganizowane spotkanie informacyjno-adaptacyjne, mające na celu zapoznanie nowych Studentów z podstawowymi informacjami niezbędnymi do rozpoczęcia nauki w roku akademickim 2022/2023.

 

Podczas wydarzenia nowi studenci będą mogli m.in.:

 • poznać dziekanów i opiekunów merytorycznych kierunków,
 • uzyskać więcej informacji nt. formuły nauczania,
 • dowiedzieć się, jakie sprawy można załatwić w dziekanacie, dziale planowania, akademickim biurze karier,
 • nauczyć się analizować plan zajęć i umawiać się na konsultacje z wykładowcami,
 • zapoznać się z podstawowymi zasadami przyznawania pomocy materialnej - stypendia,
 • a także uzyskać informacje o sposobie zaliczania zajęć i egzaminów.

 

Spotkanie będzie miało również charakter adaptacyjny, tak, aby studenci I semestrów mieli możliwość poznania uczelni, rzeczywistego doświadczania studiowania oraz integracji ze wspólnotą akademicką.

Harmonogram spotkań

 

Wszystkie spotkania odbędą się w budynku SAN przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie w auli nr 6. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Dniach Zerowych prosimy o dokonanie zapisu. Link do rejestracji podany jest po rozwinięciu poniższej zakładki. 

 

Uwaga! Poniższym datom i godzinom przypisane zostały konkretne kierunki. Prosimy o uważne sprawdzenie kiedy odbędzie się spotkanie dla Państwa kierunku. 

 

28.09.2022 r. godz. 13:00

Spotkanie dla Studentów z kierunków:

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 • Filologia angielska
 • Grafika
 • Informatyka
 • Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Pedagogika
 • Socjokryminologia

 

29.09.2022 r. godz. 13:00

Spotkanie dla Studentów z kierunków:

 • Administracja 
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Finanse i rachunkowość
 • Logistyka
 • Stosunki międzynarodowe
 • Turystyka i rekreacja
 • Zarządzanie

 

29.09.2022 r. godz. 15:00

Spotkanie dla Studentów z kierunków:

 • Kosmetologia
 • Fizjoterapia
 • Psychologia

 

https://event.san.edu.pl/wydarzenie/dzien-zerowy-29092022-godz-1500/811/