« wróć...Innowacyjne projekty i ekspercka wiedza kadry Naczelnej Organizacji Technicznej dostępne dla studentów i kadry Społecznej Akademii Nauk

naczelna-organizacja-techniczna-san

Innowacyjne projekty i ekspercka wiedza kadry Naczelnej Organizacji Technicznej dostępne dla studentów i kadry Społecznej Akademii Nauk!

 

Wysokospecjalistyczne opinie i ekspertyzy, nowoczesne projekty badawcze i techniczne, nowinki technologiczne, od 15 września br. osiągalne dla studentów Społecznej Akademii Nauk, szczególnie kierunków technicznych, dzięki porozumieniu o współpracy z Zakładem Usług Technicznych Rady Społecznej Naczelnej Organizacji Technicznej.

 

Zakład Usług Technicznych Rady Społecznej Naczelnej Organizacji Technicznej, powszechnie ceniona ekspercka firma consultingowa działająca w strukturach Naczelnej Organizacji Technicznej – Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych, zrzeszająca liczną grupę doświadczonych rzeczoznawców i specjalistów z różnych dziedzin techniki posiadających uprawnienia państwowe oraz branżowe stowarzyszeń naukowo-technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, współpracująca z absolwentami najbardziej renomowanych uczelni zarówno z kraju, jak i z zagranicy, została kolejnym partnerem Społecznej Akademii Nauk.

 

Porozumienie o wspólnej aktywności naukowej, badawczej i edukacyjnej, w tym organizacji konferencji, seminariów i szkoleń certyfikacyjnych podpisali w dniu 15 września 2022 roku w Warszawie Roman Duda – Prezes Z.U.T. R.S. Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Mirosław Olszewski – Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN.
Warto nadmienić, że nowy partner Uczelni od wielu lat świadczy różnorodne specjalistyczne usługi techniczne, m.in. w zakresie architektury i urbanistyki, budownictwa, bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska, energetyki, prawa budowlanego i zamówień publicznych, wycen, tłumaczeń, audytów i zarządzania.

 

Podpisane porozumienie umożliwi kadrze i studentom Społecznej Akademii Nauk bieżącą współpracę z ekspertami NOT, przygotowanie wspólnych projektów i organizację wydarzeń naukowych, a żacy – zwłaszcza kierunków informatyka, rachunkowość, zarządzanie, geodezja, optometria oraz kierunków technicznych, będą mogli odbywać staże i praktyki pod kierunkiem biegłych, rzeczoznawców i specjalistów zrzeszonych w ramach partnerskiej firmy consultingowej.

 

Zawarte porozumienie jest kolejnym krokiem Społecznej Akademii Nauk w realizowanej od wielu lat strategii umacniania i poszerzania współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym, wyrazem uznawania waloru praktyczności prowadzonych badań naukowych, uwzględniania oczekiwań partnerów co do tworzeni nowych kierunków, specjalności, planów i programów nauczania, a także angażowania na rzecz wspólnego pozyskiwania funduszy na badania, stymulowania innowacyjności i aktywności prospołecznej.