« wróć...Kolejne posiedzenie Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości za nami!

4 lipca odbyło się kolejne już posiedzenie powstałej całkiem niedawno ŁRPP, której członkiem jest Rektor Społecznej Akademii Nauk dr hab. Roman Patora, prof. SAN.

 

Społeczną Akademię Nauk reprezentował Sekretarz ŁRPP, Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN Pan Mirosław Olszewski, który wraz z Przewodniczącym ŁRPP, Wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Krzysztofem Cieciórą przewodził całemu posiedzeniu.

 

Przedsiębiorcy, eksperci i społecznicy spotkali się, by wspomagać rozwój przedsiębiorstw na terenie województwa łódzkiego. W trakcie obrad przyjęto dalsze kierunki działań Rady oraz omówiono najważniejsze wyzwania dla regionu.

kolejne posiedzenie ŁRRPP
kolejne posiedzenie ŁRRPP
kolejne posiedzenie ŁRRPP