« wróć...Kolejny partner Społecznej Akademii Nauk!

Społeczna Akademia Nauk i Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych podpisały dokument o wzajemnej współpracy.

 

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych jest dobrowolnym związkiem regionalnych i krajowych stowarzyszeń zarządców nieruchomości.

 

Ze strony PFSZN umowę podpisali: Jolanta Janasik - Prezydent PFSZN, Tomasz Pardo - Wiceprezydent PFSZN, natomiast z ramienia uczelni Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym SAN Pan Mirosław Olszewski.

 

To bardzo cenna współpraca, która wzbogaci tworzenie programów studiów, ale i rozwinie współpracę z zakresu studiów podyplomowych w tym studiów The Master of Property Management MBA, a także planowana jest wspólna organizacja konferencji czy seminariów – podkreśla Dyrektor Mirosław Olszewski.

 

Na uroczystym podpisaniu nie zabrakło również Pani Marii Kowalskiej - Członka Zarządu PFSZN, Marii Anny Kuczyńskiej – Członka Zarządu, Witolda Malinowskiego - Członka Zarządu PFSZN a także Pani Patrycji Sierant - Dyrektor Biura PFSZN.

 

Epidemia Covid 19 mocno wstrząsnęła rynkiem nieruchomości, który próbuje znaleźć optymalną ścieżkę powrotu/odbicia się od zaniedbań kilku ostatnich lat. Recesja i inflacja mocno utrudniają dziś działania sanacyjne na rynku nieruchomości, a wojna na Ukrainie i eksodus ludności ukraińskiej dokłada nowe wyzwania, które niewątpliwie będą odbijać się na kondycji gospodarki zasobami. Zawód zarządcy nieruchomości  niedoceniany przez administrację państwową po 2013 roku, spowodował obniżenie jakości obsługi zasobów publicznych i prywatnych. Aby zareagować na dzisiejsze wyzwania i uprzedzić przyszłe konsekwencje pomniejszania roli i znaczenia zarządców nieruchomości na rynku, Federacja i Uczelnia wdraża system kształcenia mistrzów w zawodzie, aby budować kadrę specjalistów, stanowiącą w następstwie procesu kształcenia przyszłych trenerów i mentorów dla nowych wyzwań runku nieruchomości.   Wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarczym kraju, Federacja i Uczelnia rozpoczynają pilotażowy program kształcenia wysokiej klasy specjalistów, tak dla potrzeb gospodarki narodowej, jaki i osób fizycznych i prawnych – zapowiada dr Marek Foriasz

 

Podpisanie porozumienia otwiera też możliwości studentom w zakresie obywania stażu i praktyk.

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych parterem SAN
Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych parterem SAN
Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych parterem SAN