« wróć...Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Konkurs Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Ruszyła XXIII edycja Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. Konkurs organizowany jest przez Departament Sportu i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

Nabór wniosków w konkursie odbędzie się w terminie: 01.08.2022 r. - 23.09.2022 r.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane rozprawy i prace obronione w 2021 roku:

  • Prace habilitacyjne oraz cykle powiązanych tematycznie publikacji/artykułów naukowych, stanowiących podstawę nadania stopnia doktora habilitowanego,
  • Rozprawy doktorskie,
  • Prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie.

 

Środki publiczne przekazane na nagrody w konkursie wynoszą aż 100 000 PLN!

 

Ważna informacja!

 

Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu konkursu:

  • Składanie rozpraw/prac na konkurs odbywa się w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD (zamiast dotychczasowej formy papierowej rozprawy/pracy),
  • W przypadku samodzielnego wystąpienia o przyznanie nagrody przez autora pracy, potwierdzenia daty obrony rozprawy/pracy na formularzu wniosku dokonuje promotor pracy (zamiast odrębnego potwierdzenia/zaświadczenia wydawanego przez Uczelnię/podmiot doktoryzujący).

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu, Ogłoszeniem o naborze oraz Załącznikami (1 oraz 2).

 

Zachęcamy do udziału w konkursie!