« wróć...Legia Akademicka w Społecznej Akademii Nauk z nowym koordynatorem

Legia Akademicka w Społecznej Akademii Nauk z nowym koordynatorem

Koordynator ds. Legii Akademickiej informuje, że zgodnie treścią ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, z ochotniczego szkolenia wojskowego dla studentów i absolwentów w Szkołach Legii Akademickiej (SLA) mogą skorzystać studenci i absolwenci: posiadający obywatelstwo polskie, kobiety i mężczyźni zdolni do czynnej służby wojskowej (kat. A), nieskazani za przestępstwa popełnione z winy umyślnej. Ochotnicze szkolenie wojskowe studentów i absolwentów można odbyć w trzy lata.

 

W kolejnym roku student, który ukończył szkolenie podstawowe i został szeregowym, będzie mógł realizować kształcenie w module podoficerskim w Szkole Legii Akademickiej. Zgodnie z decyzją nr 178 szefa MON z 19 grudnia 2022 r. dopuszcza się realizację części teoretycznej w formie zdalnej ( e-learningu) organizowanej przez uczelnię wojskową, natomiast część praktyczna modułu podoficerskiego trwająca 21 dni będzie prowadzona w ramach ćwiczeń wojskowych w wyznaczonych centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych w trakcie letniej przerwy międzysemestralnej. 

 

Studenci zainteresowani kursem podoficerskim powinni złożyć stosowny wniosek do koordynatora uczelnianego w terminie określonym przez uczelnię oraz do szefa CWCR w terminie do 31 grudnia. 

 

Nowym koordynatorem ds. Legii Akademickiej został Pan Mirosław Olszewski

Kontakt z koordynatorem Projektu możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną (adres: molszewski@san.edu.pl).

Wnioski do pobrania: Legia Akademicka