« wróć...ŁRRPP obradowała

ŁRRPP obradowała

W dniu 28 października 2022 r. odbyły się drugie obrady Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.

 

Obrady odbywały się w niezwykle malowniczych okolicznościach w Dwór Słupia.

 

Członkowie rady zjechali z różnych stron województwa, aby wspólnie podsumować dotychczasowe działania oraz aby wziąć udział w szkoleniu skierowanym specjalnie do członków rad Platforma Przemysłu Przyszłości.

 

Obrady rozpoczął Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący ŁRRPP Pan Krzysztof Ciecióra.

 

W tematykę obrad oraz szkolenia wszystkich przybyłych wprowadził Dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Społecznej Akademii Nauk oraz Sekretarz ŁRRPP Pan Mirosław Olszewski, który również zamknął i podsumował całe obrady, a także całe spotkanie.

 

Omówienie dotychczasowych prac ŁRRPP przeprowadził dr Błażej Mielczarek, ekspert Platformy Przemysłu Przyszłości, włączając czynnie w dyskusję wszystkich obecnych członków. Pojawiło się wiele wniosków oraz wiele pomysłów, a także nowych propozycji.

 

Po zakończeniu obrad przeszliśmy płynnie do szkolenia. Składało się ono z dwóch bloków tematycznych.

 

W pierwszej dr inż. Mateusz Laska szczegółowo opowiedział o wprowadzeniu do przemysłu przyszłości, natomiast w kolejnej Pan Marek Ostafil zaznajamiał naszych członków z tematyką z zakresu cyberbezpieczeństwa. Przedstawił proste rozwiązania oraz przywołał wiele ciekawych przykładów z tego zakresu, co niesamowicie zainteresowało wszystkich uczestników i tym samym już w trakcie tego spotkania ustalono kolejny termin szkolenia, który wynikał z ogromnego zainteresowania i chęci pogłębienia tematyki.

 

Oba te panele przepełnione były dyskusjami i debatami, a także szeregiem pytań ze strony uczestników.

obrady Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
obrady Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
obrady Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
obrady Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości
obrady Łódzkiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości