« wróć...Międzynarodowa Konferencja Finalna projektu Erasmus+ ESTET pt. "Edukacja i szkolenia na rzecz zrównoważonej turystyki w Europie"

Międzynarodowa Konferencja Finalna projektu Erasmus+ ESTET pt.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnej 
Międzynarodowej Konferencji Finalnej 
projektu Erasmus+ ESTET 
pt. "Edukacja i szkolenia na rzecz zrównoważonej turystyki w Europie"
która odbędzie się 1 grudnia 2022 roku 
w budynku Społecznej Akademii Nauk 
przy ul. Łuckiej 11 w Warszawie o godzinie 10:00

 

 

 

Konferencja skierowana jest do:
1.Organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego (nauczyciele, trenerzy, opiekunowie) oferujący programy szkoleniowe w zakresie turystyki oraz osób uczących się będących w trakcie szkolenia w zakresie turystyki i/lub chcące podnieść swoje kwalifikacje;
 
2. Instytucji i organizacji, które mogą wspierać działania upowszechniające rezultaty projektu;
- Instytucje publiczne zarządzające kształceniem i szkoleniem zawodowym na poziomie szkoły średniej, policealnej i wyższej.
- Instytucje oferujące programy rozwoju zawodowego dla nauczycieli;
- Organizacje branży turystycznej, stowarzyszenia i sieci zawodowe, administracja na poziomie lokalnym, regionalnym i/lub krajowym zaangażowana w zarządzanie, promocję i rozwój turystyki - wszystkie organizacje zaangażowane w dialog "edukacja - przemysł" na temat zapotrzebowania na umiejętności sektorowe i aktualizacji programów nauczania- organizacje pozarządowe/ organizacje non-profit/ fundacje zajmujące się kwestiami środowiska i zrównoważonego rozwoju

banner-konferencja-erasmus-kod-qr
banner-konferencja-erasmus-san