« wróć...Nowa współpraca, nowe perspektywy - partnerstwo SAN ze Stowarzyszeniem Sztabu Ratownictwa w Bełchatowie

Do elitarnego grona Partnerów Społecznej Akademii Nauk dołączyło Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa w Bełchatowie. To stowarzyszenie zrzeszające służby medyczne, m.in. pielęgniarki, ratowników medycznych i ratowników WOPR czy ratowników KPP, którzy popularyzują wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy.

 

Studenci będą mogli czerpać z wiedzy i doświadczenia ludzi, którzy swoją pracę zawodową traktują jako misję. To źródło wiedzy merytorycznej, ale też nauka ważnych postaw życiowych jak promocja i organizacja wolontariatu.

 

Podpisane porozumienie otwiera furtkę do organizacji wspólnych inicjatyw, konferencji, szkoleń, wymiany doświadczenia, działalności na rzecz ochrony zdrowia, a także inicjatyw społecznych w tym zakresie, w szczególności działanie na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego w nagłych stanach zagrożenia i dbanie nad jego bezpieczeństwem oraz działalność oświatowa w tym zakresie.

 

Porozumienie ze strony Stowarzyszenia Sztab Ratownictwa w Bełchatowie podpisali: Prezes, Pan Rafał Wasilewski w towarzystwie Pana Cezarego Obuchowskiego, natomiast ze strony Społecznej Akademii Nauk Pan Mirosław Olszewski

wspolpraca-san
wspolpraca-san
wspolpraca-san