« wróć...Nowa współpraca SAN!

12 maja w II oddziale ZUS w Łodzi została podpisana kolejna, tym razem bezterminowa, umowa o współpracy między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych  II Oddziałem w Łodzi i Społeczną Akademią Nauk. Pierwsze porozumienie zawarte w 2017 r. przyniosło obu stronom wiele korzyści, stąd  kontynuacja wspólnych działań.

 

Społeczna Akademia Nauk jest jednym z kluczowych partnerów dla II oddziału ZUS w Łodzi. Obie instytucje wspólnie podnoszą świadomość ubezpieczeniową młodego pokolenia. Wykłady na uczelni czy prowadzona wymiana biblioteczna materiałów o ubezpieczeniach społecznych, a także wspólne konferencje - to tylko niektóre przykłady podejmowanych działań.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poszukuje różnych kanałów komunikacji pozwalających dotrzeć do jak najszerszej grupy uczestników i odbiorców wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Na szczególną uwagę zasługuje społeczność akademicka, stanowiąca środowisko opiniotwórcze z zakresu nauk społecznych – powiedział Zdzisław Jaźwiec, dyrektor II Oddziału ZUS w Łodzi.

 

Przedmiotem umowy jest m.in. organizowanie staży oraz praktyk w ZUS dla studentów SAN, prowadzenie przez ekspertów ZUS konsultacji i wykładów z zakresu ubezpieczeń społecznych dla studentów SAN oraz szkoleń z zakresu ubezpieczeń społecznych dla wykładowców oraz pracowników administracyjnych SAN-u.

 

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że na podstawie zawartej umowy, uczniowie szkół średnich, którzy w Olimpiadzie z wiedzy o ubezpieczeniach społecznych, organizowanej przez ZUS,  zdobędą jedno z trzech pierwszych miejsc w finalnym etapie Olimpiady  na szczeblu centralnym, mają możliwość otrzymania indeksu lub dodatkowych punktów w procesie rekrutacji na studia.

 

Nasza współpraca z SAN-em, a szczególnie z filią w Zduńskiej Woli rozwija się od lat i jest korzystna dla obu stron. Podpisane dziś porozumienie jest dla mnie bardzo ważne i będzie podstawą do naszej dalszej wspólnej współpracy – podsumował Zdzisław Jaźwiec.

 

Umowa ma charakter ramowy, przez co nie ogranicza nowych możliwości wspólnych działań i dotyczy współpracy ogólnopolskiej.

 

Trwała i ciągła współpraca z ZUS pozwoliła na  jej pogłębienie  z zakresu praktyk i wzajemnego wsparcia metodycznego. Obecna sytuacja spowodowana COVID – 19 wyhamowała niektóre plany i projekty, jednak wykorzystując narzędzia online mamy możliwość ich kontynuowania i docierania do społeczności studenckiej. Obecnie wracamy do realizacji naszych projektów w trybie stacjonarnym. Z przyjemnością podpisałem porozumienie kontynuujące   naszą dotychczasową współpracę – powiedział  dyrektor Mirosław Olszewski dyrektor  Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno–gospodarczym  Społecznej Akademii Nauk  w Łodz.

 

Ze strony ZUS porozumienie podpisał - Zdzisław Jaźwiec dyrektor II oddziału ZUS w Łodzi, a ze strony Społecznej Akademii Nauk w Łodzi – Mirosław Olszewski, dyrektor biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

 

Od podpisania porozumienia w 2017 r., pracownicy ZUS przeprowadzili szereg wykładów w zduńskowolskiej filii SAN. W tym samym roku na wydziale zamiejscowym SAN w Zduńskiej Woli uruchomiony został nowy kierunek Studiów Podyplomowych – Zarządzanie w ubezpieczeniach społecznych. W tym przypadku pracownicy ZUS nie tylko prowadzili wykłady z obszaru ubezpieczeń społecznych, ale także korzystali ze studiów jako studenci.  W następnym roku uruchomiono kolejny nowy kierunek, na którym także wykłady prowadzili pracownicy ZUS – Prawo pracy , kadr, płac i ubezpieczeń społecznych. Inspektor danych osobowych. Dodatkowo w 2020 r. podpisano dodatkowe porozumienie o współpracy w zakresie m.in. praktyk zawodowych oraz jeszcze szerszej współpracy.

 

Fotografie i materiały prasowe na podstawie inf. ZUS