« wróć...Nowa współpraca Społecznej Akademii Nauk!

Nowa współpraca Społecznej Akademii Nauk!

11 lipca Społeczna Akademia Nauk podpisała umowę o współpracy z „AMC” Adam Maruszczak Consulting.

 

Kooperacja instytucji wpłynie na rozwój takich kierunków jak Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne w Społecznej Akademii Nauk. Wspólne działanie SAN z firmą, która jest liderem w swojej branży przyczynią się do rozwoju i propagowania wiedzy naukowej w zakresie nauk o bezpieczeństwie, wspólnego organizowania szkoleń, seminariów, wykładów otwartych, wizyt studyjnych oraz warsztatów, które skupiać się będą wokół tematyki bezpieczeństwa.

 

Dodatkowo studenci takich kierunków jak Bezpieczeństwo narodowe czy Bezpieczeństwo wewnętrzne będą mogli współpracować z AMC podczas realizacji prac etapowych i dyplomowych, a także przy odbywaniu praktyk zawodowych.

 

Podczas wydarzenia Społeczną Akademię Nauk reprezentował Jego Magnificencja Rektor Społecznej Akademii Nauk dr hab. Roman Patora, prof. SAN, a firmę „AMC” Adam Maruszczak Consulting Nadinspektor w stanie spoczynku, były dyrektor Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji, współtwórca systemu negocjacji w Polsce - Generał Policji Adam Maruszczak

 

Mamy nadzieję, że nasi Studenci jak najszybciej będą mogli zacząć czerpać z doświadczenia Pana Generała i jego współpracowników!

Nowa współpraca Społecznej Akademii Nauk!
Nowa współpraca Społecznej Akademii Nauk!
Nowa współpraca Społecznej Akademii Nauk!