« wróć...Nowy Partner SAN

gmina Sędziejowice partnerem SAN

Gmina Sędziejowice dołączyła do grona partnerów Społecznej Akademii Nauk!

 

Porozumienie otwierające furtkę do podejmowania wspólnych inicjatyw i współpracy na szeroko rozumianej płaszczyźnie edukacyjnej podpisał z ramienia Społecznej Akademii Nauk dyrektor Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Mirosław Olszewski a ze strony Urzędu Gminy Sędziejowice wójt Dariusz Cieślak.

 

Dążąc do podwyższenia poziomu wiedzy zawodowej i profesjonalnych umiejętności praktycznych oraz doskonalenia mechanizmów działalności w różnych zakresach, strony porozumienia będą organizować seminaria, wykłady, konferencje, szkolenia i inne formy kształcenia oraz inicjować prace naukowe i badawcze – podkreśla Mirosław Olszewski.

 

Niniejsze porozumienie ma również na celu zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów Społecznej Akademii Nauk i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności. Współpraca ta będzie realizowana poprzez organizowanie i przeprowadzanie praktyk i staży dla studentów  naszej uczelni, które mogłyby być realizowane w ramach współpracy.

 

Gmina Sędziejowice jest położona w powiecie łaskim.

gmina Sędziejowice partnerem SAN
gmina Sędziejowice partnerem SAN
gmina Sędziejowice partnerem SAN