« wróć...Program stypendialny dla Kandydatów na żołnierzy!

Program stypendialny dla Kandydatów na żołnierzy!

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło program stypendialny dla Kandydatów na Żołnierzy. Stypendium można otrzymać na kierunkach przydatnych w Siłach Zbrojnych RP (lista kierunków została uwzględniona w rozporządzeniu). Wysokość stypendium to 50% kwoty uposażenia zasadniczego żołnierzy (na chwilę obecną kwota ta wynosi 2280 PLN brutto).

 

Wszystkie osoby zainteresowane powołaniem do zawodowej służby wojskowej mogą wystąpić do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji z wnioskiem o przyznanie stypendium przez Ministra Obrony Narodowej do 31 sierpnia 2022 roku.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w treści rozporządzenia dostępnego pod adresem: Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie stypendiów dla kandydatów na żołnierzy (sejm.gov.pl)