« wróć...Ruszył nabór do II edycji stypendium dla humanistów

Instytut De Republica uruchamia drugą edycję programu stypendialnego dla młodych humanistów. Na uczestników czeka wsparcie finansowe, cykl semestralnych spotkań oraz wyjazd na Szkołę Letnią. Zgłoś swój projekt – masz czas tylko do 20 listopada!

 

Joseph Conrad Fellowship to kompleksowy program stypendialny. Obejmuje kilka elementów:

  • realizację przez uczestników własnych projektów naukowych oraz artystycznych;
  • comiesięczne wsparcie finansowe w wysokości 1200 zł brutto;
  • cykl wykładów i seminariów z udziałem najważniejszych polskich i zagranicznych przedstawicieli świata kultury i nauki;
  • Szkołę Letnią, w czasie której uczestnicy będą pracowali nad swoimi projektami w grupach warsztatowych, prowadzonych przez tutorów;
  • recenzowaną publikację tekstu przygotowanego w czasie trwania Programu w wydawnictwie naukowym Instytutu De Republica.

 

Zapraszamy wszystkich studentów i twórców (do 35 r.ż.) zainteresowanych szeroko pojętą humanistyką. Głównym tematem roku akademickiego 2022/2023 będzie: WIEK XIX I NOWOCZESNA FORMA POLSKA.

 

Uczestnicy, poza regularnym wsparciem finansowym, otrzymają możliwość udziału w wykładach oraz zamkniętych seminariach, w trakcie których wspólnie będą poznawać, a następnie poddawać krytyce idee i zjawiska kształtujące przemiany paradygmatu formy polskiej.

W trakcie dwóch semestrów będziemy eksplorować następujące obszary tematyczne:

 

  • CIAŁA POLSKI ROZEBRANEJ. O otchłani, którą były zabory, oraz ścieżkach, którymi polska kultura próbowała się z niej wydostać. Będziemy poszukiwać odpowiedzi na pytania: Czy Konstytucja 3 maja otworzyła jedną z takich ścieżek? Czy powstania narodowe były wyrazem świadomości otchłannej? Czy literatura romantyczna była samopoznaniem? I co to w ogóle znaczy: rozebrana Polska? Mamy niejasne przekonanie, czym jest polski duch – ale czym jest polskie ciało? Jak się z nim komunikuje, jak się je kontroluje i chroni?

 

  • FANTAZMATY MIASTA I WSI. O dwóch bohaterach wieku XIX: mieście i wsi, czy raczej – wyobrażeniach, jakie o nich wytworzyliśmy. Miasto jako przestrzeń historii – krajobraz rozpędzonej techniki, scena życia społecznego, architektoniczna makieta nowoczesności. Z kolei wieś, ponownie odkryta przez historię ludową, jest przestrzenią, gdzie realne i fantastyczne miesza się bardziej niż kiedykolwiek. Czym tak naprawdę jest polska wieś, kto ją zamieszkuje i kto o niej opowiada?

 

  • LABORATORIUM POLSKIEJ DUSZY. Czyli jak wymyślano nową formę polską. Jak Paryż, Rzym i inne miasta Europy stały się laboratoriami, w których twórcy emigracyjni eksperymentowali z polską duszą? Czego pragnęli się pozbyć, a co ocalić? O jakiej przyszłości marzyli? Czym w takiej perspektywie była nowoczesność: traumą czy terapią?

 

  • WIDMA I UPIORY NOWOCZESNOŚCI. Czyli o tym, co nowoczesność wyparła. Jakich żywiołów modernizacja nie zdołała opanować, jakich obszarów ludzkiego doświadczenia nie potrafiła nazwać i opowiedzieć? Wyruszymy w poszukiwanie widm i upiorów, które projekt nowoczesności skrywał, o których milczał, a gdy je odkrywał – reagował na nie lękiem albo przemocą.

 

W nowym roku wracamy do wieku, w którym urodził się i żył Joseph Conrad. Ten wybitny pisarz jest dla nas przede wszystkim jednym z pierwszych świadków i kronikarzy nowoczesnego świata. Więcej – Conrada postrzegamy jako wynalazcę języka zdolnego ten nowy świat opisać. Zadaniem Joseph Conrad Fellowship jest podążać tą samą ścieżką – poznawać nowe języki, narracje i kategorie opisu, testować je i dzięki temu lepiej rozumieć otaczającą nas rzeczywistość.

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z REGULAMINEM programu stypendialnego, zaś zdecydowanych na wzięcie udziału do wypełnienia oraz przesłania FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

nabor-joseph-conrad-fellowship