« wróć...SAN uczestnikiem prestiżowego programu współpracy jednostek akademickich ARIADNA

Nasza Uczelnia należy do prestiżowego akademickiego programu współpracy jednostek akademickich ARIADNA. W ramach tego programu współpracujemy z Predictive Solutions (dawniej SPSS Polska). Udział w tym ważnym dla naszej Uczelni programie służy propagowaniu wykorzystania technik gromadzenia, analizy danych i modelowania w dydaktyce i projektach badawczych. Uczelnia uzyskała w bieżącym roku akademickim akredytację Predictive Solutions dla kursu Metody Statystyczne w Psychologii. A co za tym idzie Uczelnia wraz z Predictive Solutions ma możliwość certyfikacji zajęć z tego przedmiotu.

Co daje nam uczestnictwo w tym prestiżowym programie?

Nasi Studenci, kończący kurs z Metod statystycznych w Psychologii, podczas którego wykorzystują metody ilościowe w oparciu o oprogramowanie IBM SPSS, po otrzymaniu zadowalających wyników ze sprawdzianu kończącego zajęcia otrzymują certyfikaty SPSS Technology Junior Expert. Natomiast najlepsi studenci mają możliwość ubiegania się o certyfikat SPSS Technology Expert. Certyfikaty udzielane przez Predictive Solutions są bardzo cenionymi dokumentami na rynku pracy, potwierdzającymi umiejętności analizy danych, tak bardzo poszukiwane na współczesnym rynku pracy. Możliwość uzyskania przez naszych studentów tego typu certyfikatów z pewnością przełoży się w przyszłości na lepsze propozycje pracy i szerszy wachlarz możliwości ich rozwoju.

ARIADNA - SAN

Akredytacja zajęć udzielona przez Predictive Solutions stanowi potwierdzenie wymiaru praktycznego nauczania na naszej Uczelni. Duża liczba godzin poświęcona na pracę z pakietem IBM SPSS i analizę danych pozwala na przełożenie wiedzy teoretycznej na praktykę.

 

Uczelnia, dzięki udziałowi w programie ARIADNA, w pracy dydaktycznej ze swoimi studentami i pracy badawczej ma możliwość wykorzystywać najnowsze narzędzia analizy danych pozwalające 
na zaawansowane sposoby analizy danych i prezentacji raportów, niestandardowe wizualizacje danych, publikację raportów online 
i wiele innych.

 

Nasi studenci wykorzystują zaawansowane narzędzia analityczne, nie tylko podczas zajęć. Dzięki zaawansowanej licencji, którą posiada Uczelnia programy analizy danych są im udostępniane także na ich prywatne komputery, co pozwala studentom prowadzić własne, niekomercyjne prace badawcze np. w ramach pracy nad przygotowaniem dyplomu.

 

Uczestnictwo Uczelni w programie Ariadna to również możliwości udziału w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach o tematyce statystycznej oferowane pracownikom Uczelni i doktorantom.